Menu 102 Fansub

Đang tải player

29 tập

About

Pokemon Sun And Moon Pokemon Sun And Moon Tập 1

Pokemon Sun And Moon

19/02/2018 - 08:38 · 4599

Thuộc Gen VII của Pokemon . Satoshi đến vùng alola tham quan và học ở trường Pokemkn cùng 5 người bạn Lilie , Mao , Mamane , Suiren , Kaki . Ở đây cậu gặp nhiều Pokemon mới và nhiều thứ thú vị , hãy xem phim để biết nhé ...

Bình luận